dimecres, 3 de juliol del 2019

Poemes
Blanc i més blanc
blanc de paper
blanc de llençol

estenc versos
al sol.”
Marta Pera i Cucurull: “La quinta essència de la pols”

Si breu, millor, així podríem qualificar aquests poemes de la Marta Pera, traductora i poeta que ja coneixia per la seva impecable traducció de “Mestre de disfresses”, de Charles Simic. Uns poemes depurats, construïts i desconstruïts per a trobar-ne l'essència, l'essència del poemes i de les paraules, la quinta essència del propi pensament, que ens recorda, inexorable i burleta, que som pols i tornarem a la pols. Enhorabona, Marta pel premi “Recull” de Blanes 2018.

1 comentari: